Hakkında

NİÇİN

1500'lerin sonuna doğru sorunlarımız çoğaldı ve duraklamaya başladık.
Gelişmiş ülkelere baktığımızda bilime büyük bir önem verdiklerini görüyoruz.

Kaynakçalar bilimsel çalışma ve araştırma yapanlar için kolaylaştırıcı bir araçtır. BİBTA ülkemizde bilimin gelişimine katkıda bulunma idealimiz sebebiyle hazırlanmıştır.

KAPSAM

21.000 kaynakça derlenmiştir (2013)
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkiye’de yayınlanmış kaynakçalar.
Ayrıca Türkiye hakkında yurtdışında yayınlanmış kaynakçalar ve Türklerin yurtdışında yayınladığı kaynakçalar.

KONULAR

Ana konu KAYNAKÇA yanında aşağıdaki konular da kapsamda yer almıştır.

 • ATIFLAR
 • DERLEME
 • DİZİNLEME
 • VERİTABANLARI

KAYNAKÇA TÜRLERİ:
 • AKSESYON LİSTESİ
 • BİBLİYOGRAFİK DENETİM
 • BİBLİYOGRAFİK SERVİSLER
 • BİBLİYOGRAFLAR
 • DERGİ DİZİNİ
 • DERGİ SAYILARI
 • DERGİ/BÜLTEN
 • GAZETE DİZİNİ
 • GÖRSEL KATALOG
 • KAYNAKÇA DERGİSİ
 • KAYNAKÇA HAKKINDA GENEL YAZILAR
 • KAYNAKÇA TEKNİĞİ
 • KAYNAKÇALARIN KAYNAKÇASI
 • KİTABEVİ KATALOĞU
 • KİTAP SERGİ KATALOĞU
 • KİTAP TANITMA DERGİSİ
 • KONU KAYNAKÇASI
 • KURUMSAL YAYIN KATALOĞU
 • KÜTÜPHANE KATALOĞU
 • MÜZAYEDE KATALOĞU
 • SAHAF KATALOĞU
 • SÜRELİ YAYIN KATALOĞU
 • ŞAHIS KAYNAKÇASI
 • TANITIM
 • TEREKE KATALOĞU
 • TEZ KATALOĞU
 • TOPLU KATALOG
 • ÜLKE KAYNAKÇASI
 • YAZMA KATALOĞU

YAYIN TÜRLERİ:
 • AKSESYON
 • AYRIBASKI
 • BİLDİRİ
 • BROŞÜR-KİTAPÇIK
 • BÜLTEN
 • CD-ROM
 • ÇOĞALTMA
 • DAKTİLO
 • DERGİ-BÜLTEN
 • DİSKET
 • DOKTORA TEZİ
 • FOTOKOPİ
 • HABER
 • İNTERNET
 • KİTAP
 • KİTAP İÇİNDE
 • KONFERANS
 • KONU KAYNAKÇASI
 • KÖŞE YAZISI
 • MADDE
 • MAKALE
 • MİKROFİLM
 • MİKROFİŞ
 • PDF DOSYASI
 • PROJE RAPORU
 • RAPOR
 • SES KASETİ
 • SUNUM
 • ŞAHIS KAYNAKÇASI
 • TEKSİR
 • TEZ (DOÇENTLİK)
 • TEZ (DOKTORA)
 • TEZ (LİSANS)
 • TEZ (ÖĞRETİM ÜYELİĞİ)
 • TEZ (PROFESÖRLÜK)
 • TEZ (UZMANLIK)
 • TEZ (YÜKSEK LİSANS)
 • VERİTABANI
 • YAZICI ÇIKTISI
 • YAZMA
 • YÜKSEK LİSANS TEZİ

BİBTA'ya yayın katalogları dahil değildir.
Web'deki CV'ler bazı istisnalar dışında derlenmemiştir.

GÜNCELLEŞTİRME

2014 başından itibaren anlık olarak güncelleştirme yapılacaktır.
Yıllık ortalama 500 kaynakça yayınlanmaktadır.

KILAVUZ

Genellikle tespit kaynağı ve yayının bulunduğu yer künye sonunda köşeli parantez içinde gösterilmiştir. Köşeli parantezin sağ tarafındaki kısaltma bulunduğu yeri, sol tarafındaki kısaltma da tespit kaynağını ifade etmektedir.

Kaynakçanın bulunduğu yer bilgisi toplu kataloglardaki gibi kapsamlı olarak verilmemiştir. Bulunduğu yere ilişkin geniş bilgi için http://www.toplukatalog.gov.tr/ sitesine başvurulabilir.

5471 künye için internet linkleri verilmiştir. Bunlardan bazılarının adresleri değişebilir. Eğer ilk aramada bulunamazsa Google üzerinde kalıp olarak aranmalıdır. Belki yeni bir adreste yayına geçmiş olabilir.

İLK

BİBTA, dünyada kendi alanında bir ilktir. İnternette bir ülkenin tüm kaynakçalarının künyeleri ilk kez bir veri tabanında yayınlanmaktadır.